Sisällönluonnin ja datan tulisi kävellä käsikädessä, jos tavoitteena on luoda tehokasta ja tuloksellista sisältöä. Datajohtoisuus tuo hyötyjä sekä itse sisällönluonnille kuin myös muihin liiketoiminnan prosesseihin. Tietoa ja dataa on tarjolla enemmän kuin tiedämmekään, joten tavoitteena on saada data johtamaan sisällönluontia kohti tavoitteellista ja tuloksellista sisältöä sekä myyntiä. 

Tässä blogissa käyn läpi:


Sisällönluonnin taustalla tulisi aina olla jokin tavoite ja tarkoitus, jotta sisältö on tehokasta sekä liiketoimintaa tukevaa. Sisällönluonti ei ole vain tuottamista tuottamisen ilosta tai trendien perässä juoksua, vaan tehokas sisällöntuotanto on keskeinen osa liiketoiminnan kasvattamista. 

Sisällöntuotannon tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Brändin ja tunnettavuuden rakentaminen
 • Auktoriteetin ja aseman vahvistaminen
 • Konversioasteen kasvattaminen

Esimerkiksi blogia tuottavat B2B yritykset saivat 67% enemmän laadukkaita liidejä muihin yrityksiin verrattuna. Täältä voi lukea 31 muuta yritysbloggaamisen statistiikkaa, jotka puhuvat sisällönluonnin merkityksen puolesta. Kirjoitin myös aiemmin blogin HubSpotin julkaisualusta CMS:stä, sekä kuinka luoda laadukasta sisältöä sen avulla.

Content marketing blog

Image source: Neil Patel

Datalla on vahva asema raportoinnin välineenä, mutta datalla johtamisella voidaan myös tehostaa sisällönluontia, markkinointia sekä liidien generointia. Sokkoammunta ja tiedolliset arvaukset on aika jättää taakse, sillä dataan perustuvalla johtamisella voidaan saavuttaa tehokkuuden seuraava taso. Datajohtoista toimintamallia voidaan sisällönluonnin lisäksi johtaa läpi koko organisaation, jolloin datajohtoisuudesta tulee osa organisaation diskurssia. Datajohtoisella liiketoiminnalla voidaan tehostaa myyntiä ja asiakashankintaa monellakin tapaa.

 

Miksi investoida datajohtoiseen sisällönluontiin?

Datajohtoinen sisällönluonti

1. Päätöksenteon optimoiminen

Datan valjastaminen päätöksenteon taustalle auttaa yritystä tekemään optimaalisempia päätöksiä. Seuraamalla sisällön dataa ja raportointia, voidaan nähdä mikä osa tai osa-alue toimii ja mikä taas ei. Jos verkkosivujen bounce rate eli poistumisaste on suuri, vierailuaika on erittäin lyhyt tai vierailijoiden interaktiivisuuden puute nousee datassa esille, on se selvä merkki yritykselle, että jokin on pielessä.

Raporttien muodostaminen eri indikaattoreista auttaa tekemään sisällön kannalta kriittisiä päätöksiä, joilla voidaan tehostaa yrityksen liiketoimintaa. Data kertoo onko vierailijoiden mielestä sisältö mielenkiintoista ja hyödyllistä. Myöskin päätöksenteon prosessi helpottuu, kun data tarjoaa perusteen sekä varmuuden päätöksen tueksi. Yrityksen kannattaa juuri datan avulla identifioida tehokkaita sisältöjä, jotta sisällöntuotanto pystyy tukemaan vierailijoiden tarpeita ja mahdollista konversiota asiakkaiksi sekä asiakkuuksien jatkumista. Kun asiakas siirtyy vähitellen Inbound-markkinoinnin engage-vaiheesta delight-vaiheeseen, tulee asiakkuutta tukea hyödyllisellä ja mielekkäällä sisällöllä. 

2. Analysointi luo kehitystä

High Impact Items eli tehokkaat sisällöt voidaan identifioida datan avulla. Data kertoo käyttäjälleen, mikä sisältö tai sisällön osa-alue saa näkyvyyttä ja mistä lukijat sekä vierailijat ovat kiinnostuneita. Jos esimerkiksi vierailijat vierailevat usein laskeutumissivuilla, pillar page -sivuilla tai klikkaavat cta-painikkeita, tuo data sen esille sekä päinvastoin. Sisällöntuotannon analysointi on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa haluttua kehitystä.

 Data antaa mahdollisuuden analysoida, mikä on hyödyllistä ja mielekästä asiakkaiden näkökulmasta sekä mikä nousee hakukoneissa esille. Sisällöt, kuten verkkosivut ja blogi, ovat jatkuvasti muuttuva varallisuus. Tästä johtuen sisältöä tulee arvioida ja analysoida tasaisin aikajaksoin sekä päivittää ajankohtaisiksi. Sisältöä ei tule koskaan vain luoda ja jättää omilleen, sillä sisältö on yksi tärkeimmistä yritykset myyjistä ja vakuuttajista.

3. Avainsanojen hyödyntäminen kasvattaa näkyvyyttä

Kun haet tietoa, mitä avainsanoja hyödynnät hakukonehaussa, jotta löydät juuri oikean tiedon? Markkinoijien ja sisällöntuottajien tehtävänä on yhtä lailla tutkia näitä avainsanoja ja -fraaseja sekä niiden merkitystä näkyvyydelle. Avainsanojen avulla sisältö tulee optimoida, jotta hakukoneen käyttäjät löytävät yrityksen sisällön. Hakukoneoptimointi eli SEO auttaa sisältöä nousemaan hakukonetuloksissa, koska hakukoneet tarjoavat sisällön tiedonlähteenä valitsemillesi avainsanoille. Jos hakukoneella hakee esimerkiksi "hakukoneoptimointi", niin hakukone tarjoaa sisältöä, joka on linkitetty kyseiseen avainsanaan.

Löytääkseen oikeat ja keskeiset sisällöt, täytyy hyödyntää dataa. Data kertoo mitä avainsanoja käyttäjät käyttävät etsiessään sisältöä aiheesta, kuinka paljon sisältöä on saatavilla valitulla avainsanalla sekä kuinka avainsana pärjää yleisesti hakukonetuloksissa. Näkyvyyden saavuttaminen sisällölle ei tapahdu hetkessä mutta dataan perustuvalla optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittävä etuasema. Neljä tärkeintä avainsanaryhmittymää ovat:

       • Brändifraasit: tähän kategoriaan kuuluvat bränditermit, tuotenimet sekä tavaramerkit, jotka ovat linkitetty yrityksen brändiin
   • Tuotefraasit: yleisimmät nimitykset, jotka assosioidaan yrityksen tuotteisiin
   • Ostohalukkuutta ilmaisevat sanat: avainsanoja, jotka tukevat konversiota mm. "osta", "vertaa tuotteita", "paras x tuote"
   • Vastaavat avainsanat: sanat, jotka voidaan liittää läheisesti yrityksen tarjoomaan ja niillä on korkea hakuvolyymi

 

Miten hyödyntää dataa sisällönluonnin tukena?

Mistä lähteä liikkeelle ja aloittaa datajohteinen sisällöntuotanto?

1. Tarkenna kohdeyleisö. Mikä on kohdeyleisösi? Kenelle tuotat ja miksi? Kohdeyleisön määrittäminen auttaa hahmottamaan miten, missä ja milloin sisältöä tulisi luoda ja julkaista, niin että se uppoaa kohdeyleisöösi. Kohdista sisällön viesti juuri heille. Jokaisella luodulla sisällöllä on sekä tavoite, että kohdeyleisö. 

2. Määritä nykyiset mittarit, joilla mittaat sisältöä. Mitkä ovat nykyiset mittarit, joilla mittaat sisällön toimivuutta? Miten sisältö suoriutuu näillä mittareilla? Mittareiden tulisi olla yhdenmukaisia ja kehittäviä. Sisällön suoritusta ei mitata mittaamisen iloksi, vaan mittareiden tulisi kertoa miten sisältöä voisi parantaa ja kehittää tulevaisuudessa. Datajohtoisuus kuvastaa jatkuvan kehityksen toimintamallia.

3. Määritä mittarit tulevalle sisällölle. Missä haluat olla sisällön suhteen ensi vuonna tähän aikaan? Mitkä mittarit tukevat tätä tavoitetta? Asettamalla mittareita, jotka tukevat asetettua tavoitetta, voidaan prosessia jäsentää kehityksen näkökulmasta. Mittareiden tavoitteena on kertoa lukijalle miten sisältö suoriutuu, ja missä on vielä parannettavaa, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Datan optimoimisen kannalta erilaiset mittarit ovat välttämättömiä, jotta kehitystarpeet saadaan näkyville.

 

Yhteenveto

Datalla voidaan saada vaikuttavia tuloksia ja hyötyjä aikaan, jos datajohtoisuus valjastetaan osaksi liiketoimintaa. Mittareiden kohdentaminen puolestaan vaatii ymmärrystä yrityksen nykyisestä tilasta sekä asetetuista tavoitteista. Kaikkea ei tule mitata, vaan haasteena on löytää juuri oikeat asiat ja lukemat, joita tulisi mitata saavuttaakseen halutut tulokset.

Usein tässä apuna voidaan käyttää alan ammattilaisia ja konsultteja, jotka auttavat yritystä löytämään kriittisimmät pisteet datan suhteen sekä luomaan datajohtoisuudesta osan organisaation elämää. Datajohtoisuus on koko organisaation läpivievä voimavara, joten pelkkä pintaraapaisu jättää paljon potentiaalia hyödyntämättä. Datan keräämisen hyöty on todellisuudessa samalla tasolla kuin datan kommunikaatio ja avaaminen muille osapuolille on. Ilman tehokasta kommunikaatiota ja jäsentelyä, ei datan pelkällä keräämisellä voida saada aikaa tavoiteltuja hyötyjä.

Create your own user feedback survey

Saatat pitää myös

Sales Enablement & myynnin tehostaminen. Millä askelmilla käyntiin?
27 syyskuuta, 2018

Suomalaiset yritykset ovat ottaneet kiitettävästi käyttöönsä markkinoinnin automaation sekä mukavia harppauksia digitaal...

HubSpot CMS Hub vai Drupal?
24 marraskuuta, 2020

Kun etsit parasta verkkosivujen julkaisujärjestelmää yrityksellesi, Drupal ja HubSpotin CMS Hub pyörivät helposti vaihto...

HubSpot CMS: Top #3 työkalua, joilla tehostaa sisältömarkkinointia
19 toukokuuta, 2021

Sisältömarkkinoinnin tehokkuus ja toimintakyky ovat laadukkaan julkaisualustan toimintaperiaatteita. Saatavilla olevia j...