HubSpot integraatiot voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

1. Natiivit
2. Integrointialustaa hyödyntävät
3. Täysin räätälöidyt

Täysin räätälöidyistä HubSpot -integraatioista ollaan onneksi pääsemässä eroon kahden ensimmäisen luokan avulla. Monet suomalaiset ohjelmistotoimittajat ovat pahasti alakynnessä.

Natiivit HubSpot -integraatiot

Natiivilla integroinnilla tarkoitetaan kahden järjestelmätoimittajan yhdessä tekemää valmista integraatiota järjestelmiensä välille. Usein se otetaan käyttöön muutamaa avainta vaihtamalla.
Sen jälkeen integrointi toimii järjestelmätoimittajien sopimalla tavalla. HubSpotilla on jo kymmeniä, ellei yli sata natiivia integrointia. Luonnollisesti HubSpot -käyttäjän täytyy ensin tehdä sopimus natiivia integraatiota tarjoavan järjestelmän käytöstä.

Ero kotimaisten ja amerikkalaisten ohjelmatoimittajien integraatiostrategian välillä on suuri. Siinä, missä amerikkalainen ohjelmistotoimittaja suunnittelee jo heti alusta, minkälainen ekosysteemi tarvitaan parhaan lopputuloksen tarjoamiseksi, Suomalainen ohjelmistotoimittaja ei sitä edes ajattele. Näin ollen amerikkalaiset saavat ison edun kotimaisiin toimittajiin nähden.

Amerikkalainen ohjelmistotoimittaja suunnittelee jo heti alusta, minkälainen ekosysteemi tarvitaan. Moni suomalainen ei ajattele koko asiaa.

 

Ulkomaiset ohjelmistot etulyöntiasemassa

Miksei esimerkiksi suomalainen LeadDesk ole rakentanut natiivia integraatiota HubSpotiin? Vaikka siinä onkin jonkin verran HubSpotin kanssa päällekkäisiä toimintoja, yhdessä ne olisivat vielä voimakkaampia. Suomalainen Lyyti kilpailee amerikkalaisen EventBriten kanssa. Eventbrite rakensi jo vuosia sitten natiivin integraation HubSpotin kanssa. Sen sijaan Lyyti on saanut vastaavan aikaan ihan tuoreeltaan, mutta sitäkään ei löydy HubSpotin sisältä natiivien integraatioiden luettelosta, vaan se on pyydettävä erikseen. Tosin hatunnosto Lyytille, että ovat sen joka tapauksessa tehneet.

Integrointialustaa hyödyntävät HubSpot -integraatiot

Silloin kun natiivia integraatiota ei ole saatavilla on integraatio itse tuotettava. Markkinoilla on erilaisia valmiita integraatiotyökaluja ja -alustoja, jonka avulla integraatiotyö helpottuu ja suoraviivaistuu. Zapier tarjoaa erilaisia rakennuspalikoita tuhansien
ohjelmistojen välille. Zapierin avulla voikin saada integraatiotarpeen ratkaistua varsin tehokkaalla tavalla. Monasti Zapierin toiminnallisuudet eivät kuitenkaan tarjoa sitä, mitä varsinaisesti ollaan hakemassa.

iPaaS. Nyt integraatioalustoissa on valmiit työkalut

Integraatioalustat ovat siirtymässä pilveen. Pilvessä olevia alustoja kutsutaan yleisesti iPaaS nimellä (integration Platform as a Service). Niiden avulla voidaan käytännössä integroida mikä tahansa ohjelmisto toiseen ohjelmistoon oli kysymyksessä sitten pilvipalvelu tai
omilla koneilla pyörivä ohjelmisto. Niissä on valmiit työkalut ja usein graafiset käyttöliittymät, joilla määritykset ja konfiguraatiot voidaan tehdä. Monesti järjestelmässä, josta tietoa haetaan, tieto on eri muodossa kuin millä se halutaan alustaan vastaanottaa. Tällöin tarvitaan
tiedon muokkausta, joka tuo yhden lisävaiheen itse integraatioprosessiin. Sitä ei kuitenkaan pidä pelätä, sillä osaava koodari rakentaa sen muutamassa tunnissa; enintään päivässä parissa.

Integraatioalustat poistavat käytännössä tarpeen rakentaa täysin räätälöityjä integrointeja alusta asti.

Yksisuuntainen vs. kaksisuuntainen integraatio

HubSpotin valmiit rajapinnat (HubSpot API) mahdollistavat sekä tietojen tuonnin että viennin HubSpotin ja toisten järjestelmien välillä. Alkuaikoina HubSpot -integraatiot olivat pääsääntöisesti yksisuuntaisia HubSpotista ulospäin. Liiditiedot vietiin HubSpotista olemassa olevaan CRM:ään myyjien käsiteltäväksi. Palautetta CRM:stä ei tuotu takaisin HubSpotiin. Palaute olisi auttanut todistamaan markkinoinnin ROI:n sekä paremmin kvalifioimaan
markkinoinnin tuottamia liidejä. Nykyään monet tuovat esim. laskutusjärjestelmästä myynnit HubSpotiin, jolloin päästään todentamaan markkinoinnin tuotto.

Toisesta järjestelmästä tietojen tuonti HubSpotiin on viime aikoina lisääntynyt, kun HubSpotista on otettu HubSpot Pro ja Enterprise -versiota enenevissä määrin käyttöön. Tavoitteena on automatisoida toimintoja, jotka käynnistyvät toisen järjestelmän tapahtumista.

Erilaisiin varausjärjestelmiin syötettävät tiedot ovat esimerkkejä tällaisesta. Silloin päästään automatisoimaan ja sitä kautta parantamaan osa asiakaskokemuksesta. Lisäksi voidaan automaattisesti tarjota lisävaihtoehtoja sekä tasokorotuksia, joka tuo lisää myyntiä. 

HubSpot integraatiot ovat oleellinen osa nykyaikaista markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluprosessia. Tässä oli vain pieni osa siitä, mitä kaikkea voi ja kannattaa integroida.Varaa aika Jussin kalenterista: 
Mikäli kiinnostuit varaa tästä aika 20 minuutin integraatiokeskustelulle.

Johdatus HubSpot -järjestelmäintegraatioihin

Saatat pitää myös

Uusi HubSpot Sales Hub Enterprise tehoa ja helppokäyttöisyyttä
5 lokakuuta, 2020

Teho ja helppokäyttöisyys: Yritysohjelmistojen uusi standardi Nykyiset asiakkuudenhoito-ohjelmistot (CRM), myyjät ja myy...

Custom object ja CRM extension: miten järjestää ja rikastaa HubSpot CRM dataa?
14 joulukuuta, 2022

Jokainen yritys on uniikki ja näin ollen kerää myös erilaista dataa. CRM-järjestelmän tulee olla joustava datan keräys-,...

Uusi Service Hub ja CRM on täällä! Mitä muutoksia se tuo mukanaan?
5 toukokuuta, 2022

Vuosi 2022 on tuonut mukanaan HubSpotin uuden ja päivitetyn Service Hubin! Voimmekin luotettavasti lähteä viemään tätä m...